Στην ενότητα Επενδυτικός Νόμος ⇒ Νόμος 4399/2016 έχει αναρτηθεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αφορά στο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Στην ίδια ενότητα θα αναρτάται σταδιακά και τα σχετικά έγγραφα, όπως π.χ. Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι/Οδηγοί, Βοηθήματα, κ.λπ.

Σχετικά αρχεία: