Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Σε συνέχεια αιτήσεως παροχου για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών στη Γαστούνη , γινεται η αναρτηση της μαζί με το συννημενο αποσπασμα χαρτη στον ιστοτοπο της ΠΔΕ Ηλείας όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ αριθ 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012).

Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 132173/08.11.2010 ΑΕΠΟ για την Γ.Μ. 400 kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΘΗΝΑ-ΑΧΕΛΩΟΣ) – Σ/Ζ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΚΥΤ ΠΑΤΡΩΝ & ΚΥΤ ΠΑΤΡΩΝ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά σε υφιστάμενο χοιροτροφείο δυναμικότητας 850 χοιρομητέρων, με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης και των συνοδών αυτού έργων, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 54.379,65 m2, στη θέση «Νησί» Ρίγανης Ξηρομέρου, Δ.Ε. Στράτου, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα την «ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Α.Ε.».

Ανάρτηση του ψηφιακού χάρτη των οδεύσεων στο Δήμο Πύργου για την εκτέλεση του έργου " Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA Vectoring)"

Σελίδα 1 από 113