Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός», στην Πάτρα στη θέση «Γλαύκος», ιδιοκτησίας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».

Φάκελος για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος», η οποία βρίσκεται στην περιοχή Αράξου, ΔΕ Λαρισσού, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (πρώην «Κ. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΤΟΕ»).

Σελίδα 1 από 125