Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος ανανέωσης της υπ’ αρ. 19135/4.12.95 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα έργα του Λιμένα Κυλλήνης, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την υπ' αρ. 126114/7.2.07 ΚΥΑ.

Φάκελος τροποποίησης της α.π. 35921/22.12.94 ΚΥΑ Έγκρισης περ/κών Όρων του έργου «Νέος Λιμένας Πατρών» όπως έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την α.π. 16568/13.4.2016 Απόφαση της Γεν. Δ/ντριας Περ. Πολιτικής/ΥΠΕΝ, όσον αφορά στην κατασκευή προβλητών ελλιμενισμού πυροσβεστικού πλοίου και ρυμουλκών, στο νότιο τμήμα του λιμένα.

Σελίδα 1 από 115