Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μετά Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων, έκτασης 98.771,5 τ.μ. στη θέση «Νεραϊδόβρυση» της Τ.Κ. Βρουβιανών, Δ.Ε. Ινάχου, Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας από την «Σ. ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) για το έργο: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «WALL ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «Μέγας Κάμπος», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νιας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΥΦΕΤΑ», στη θέση «Μαστοράκια», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας».

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι 30 Kgr, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για τις ανάγκες του χοιροστασίου συνολικής ισχύος 170 hp και γεώτρησης παροχής 90 m3/ημέρα στη θέση Σαμψώνα Δ.Κ. Στρογγυλοβούνι του Δήμου Ξηρομέρου ΠΕ Αιτωλ/νίας ΠΔΕ».

Φάκελος για την ανανέωση ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός-και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας (Α' Φάση)».

Σελίδα 1 από 118