Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: «Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού».

Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2017 10:53

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης

Σελίδα 1 από 122