Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2017 13:02

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (SPAIN SHOP)

Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2017 11:05

Xoρήγηση άδειας εγκατάστασης

Σε συνέχεια της από 23-03-2017 αιτήσεως παρόχου για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών στο Δήμο Αιγίου , εντός του Αιγίου και στους οικισμούς Σωτήρας και Κούμαρης, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑ της ΠΔΕ,  γινεται η αναρτηση της μαζί με το συννημενο απόσπασμα Google Earthe στον ιστοτοπο  ης ΠΔΕ όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ αριθ 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012)

Σελίδα 1 από 47