Σάββατο, 26 Μαΐου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Τετάρτη, 23 Μάιος 2018 08:19

Επιβολη προστιμου Ν.4442/2016

Πέμπτη, 10 Μάιος 2018 08:26

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πέμπτη, 03 Μάιος 2018 10:48

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 33