Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας.

Νέα κατάσταση ιατρών συμβεβλημένων με τη Δ/νση Μεταφορών Πάτρας για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών για τα έτη 2017-2020.

Κατάσταση με τα στοιχεία των ιατρών – Οφθαλμιάτρων & Παθολόγων – ( με αλφαβητική σειρά ) που είναι
συμβεβλημένοι με την Υπηρεσία μας για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών έτους 2015.


(Επικαιροποιημένη στις 30/6/2015)