Σάββατο, 26 Μαΐου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Διαπιστωτική Πράξη ένταξης των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011

Διαπιστωτική Πράξη κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. στους βαθμούς του Ν. 4024/2011 - Ορθή επανάληψη