Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 15:00

23η/2017 συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας