Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα κομποστοποίησης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μονάδα αξιοποίησης επικίνδυνων & μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για παραγωγή εναλλακτικού στερεού καυσίμου, στερεοποίηση – σταθεροποίηση, βιοεξυγίανση, ανάκτηση διαλυτών – αντιψυκτικών & λοιπών οργανικών ουσιών, καθαρισμού μολυσμένων συσκευασιών» στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Ν. Αχαΐας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Υφιστάμενη μονάδα ανάμιξης και ενσάκκισης λιπασμάτων με σιλό αποθήκευσης δημητριακών, ξηραντήρια αραβοσίτου και αποθήκες ζωοτροφών, ιδιοκτησίας «Γ.Ε.Κ.Α.Π. Ε.Π.Ε.» στην αγροτική περιοχή Αγ. Ιωάννη Ανδραβίδας, Π.Ε. Ηλείας

Φάκελος ανανέωσης της υπ’ αρ. 19135/4.12.95 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα έργα του Λιμένα Κυλλήνης, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την υπ' αρ. 126114/7.2.07 ΚΥΑ.

Φάκελος τροποποίησης της α.π. 35921/22.12.94 ΚΥΑ Έγκρισης περ/κών Όρων του έργου «Νέος Λιμένας Πατρών» όπως έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την α.π. 16568/13.4.2016 Απόφαση της Γεν. Δ/ντριας Περ. Πολιτικής/ΥΠΕΝ, όσον αφορά στην κατασκευή προβλητών ελλιμενισμού πυροσβεστικού πλοίου και ρυμουλκών, στο νότιο τμήμα του λιμένα.

Φάκελος ανανέωσης - τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά στην λειτουργία υφιστάμενης παιδικής κατασκήνωσης, καθώς και στην συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις, όρους και περιορισμούς που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, δυναμικότητας 264 ατόμων (220 παιδιά και 44 εργαζόμενοι) με την επωνυμία Κατασκηνωτικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας & Αγωγής «Ροδέα Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Χαμοκέλες – Μάνεσι, Δήμου Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας, ιδιοκτησίας των κ.κ. Αναστασίνη, Σκούρα και Σκέντζου.

Σελίδα 1 από 21