Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος ανανέωσης - τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά στην λειτουργία υφιστάμενης παιδικής κατασκήνωσης, καθώς και στην συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις, όρους και περιορισμούς που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, δυναμικότητας 264 ατόμων (220 παιδιά και 44 εργαζόμενοι) με την επωνυμία Κατασκηνωτικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας & Αγωγής «Ροδέα Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Χαμοκέλες – Μάνεσι, Δήμου Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας, ιδιοκτησίας των κ.κ. Αναστασίνη, Σκούρα και Σκέντζου.

Φάκελος μελέτης για την ανανέωση και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 132464/4965/3-10-2005 ΚΥΑ ΕΠΟ του υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «ΤΣΟΥΜΑ ΓΥΡΟΥ» Δ.Δ. Ρετσινών, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νιας, της ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, της υφιστάμενης μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής ιδιοκτησίας της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη» της Δ.Ε. Λεχαινών του Δ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας.

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για την δραστηριότητα «Μονάδα εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς δυναμικότητος 150 τόνων ετησίως της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ» σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση Καλαμάκι Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου του Ν. Αιτωλ/νίας».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του δημοσίου λατομείου μαρμάρων, έκτασης 45 στρεμ. στη θέση ΚΟΠΡΟΛΑΓΚΑΔΟ, Τ.Κ. Πλατανιωτίσσης, Δ.Ε. Καλαβρύτων, Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας, της εταιρείας ΑΧΑΪΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΕΧΝ. Α.Ε.

Σελίδα 1 από 21