Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: «Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού».

Φάκελος τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Μικρό ηδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,7 MW ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΙΚΕ, στη θέση «ΠΕΙΡΟΣ ΙΙ» (ανάντι Βαλματούρας) του Δ. Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ για το έργο: Αποχέτευση, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πλουτοχωρίου, Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Π.Ε. Ηλείας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 300 kW, ιδιοκτησίας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ» στη θέση «Παλιομπρούσκα», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100, kW, ιδιοκτησίας Σαράτση Ανδρέα, στη θέση «Βρωμερή», Δ.Ε. Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας.

Σελίδα 1 από 22