Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Μάρτιος 2016 17:23

Παράταση της διαβούλευσης εμπλεκόμενων Φορέων επί του Β1 Σταδίου της Μελέτης «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Δυτικής Ελλάδος»

Σε συνέχεια των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος και παραβρεθέντων εκπροσώπων Φορέων κατά την 4η συνεδρίασή του, την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, με 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Δυτικής Ελλάδος» (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Υφαντής), το Σώμα ανέβαλε την έκδοση γνώμης του επί της Μελέτης και πλέον καλούνται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη μελέτη που έχει εκπονηθεί υπό την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα επί των τευχών του Β1 Σταδίου της αναφερόμενης Μελέτης, η οποία απαρτίζεται από τα επιμέρους τεύχη:

Επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pde.gov.gr/ppxsaa) στη θέση (banner) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού» έχουν αναρτηθεί χρήσιμες πληροφορίες (όπως Νομοθεσία κλπ).

Τα έγγραφα των εμπλεκομένων Φορέων θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. μέχρι την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 πμ. Έγγραφα που θα αποσταλούν μετά τη προθεσμία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σε περίπτωση που Φορέας επιθυμεί να αποστείλει έγγραφο επιπλέον σε φυσική (έντυπη) μορφή, αυτό θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κ. Λυκούργου Σταματελάτου, Προϊσταμένου ΔιΑΠ ΠΔΕ & εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613613610, Φαξ 2613613605.

Η συμβολή των εμπλεκομένων Φορέων σε αυτό το στάδιο της Μελέτης είναι καθοριστική και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ανταποκριθείτε το συντομότερο δυνατό λόγω του γεγονότος ότι τα χρονικά πλαίσια είναι περιορισμένα. Τα κατατεθέντα έγγραφα θα διαβιβαστούν αρμοδίως στην Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον εκπρόσωπο του Μελετητικού Σχήματος.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όσα ανάλογα έγγραφα εμπλεκόμενων Φορέων έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα στη Περιφέρεια έχουν όλα διαβιβαστεί αρμοδίως στους ανωτέρω παραλήπτες και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται η επανυποβολή τους.