Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Ιούλιος 2017 10:43

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Ιούλιος 2017 13:53