Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Ιούλιος 2017 12:00

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Ιούλιος 2017 13:53