Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2017 08:06

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση 186-θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (186) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2017 10:08