Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 09:43

Προκήρυξη ΑΣΕΠ

Προκήρυξη 9Κ/2017 (ΦΕΚ 24/6/7/2017 ΑΣΕΠ) αφορά 46 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υπουργείο Οικονομικών).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 14:48