Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2017 13:12

4η επαναληπτική διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας

Διευκρινίζεται ότι μόνο όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος στη 4η Επαναληπτική Διαπραγμάτευση.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2017 15:03