Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2018 15:09

14η Διαπραγμάτευση της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με βάση τις διατάξεις της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Διευκρινίζεται ότιη ημερομηνία έναρξης οικονομικών προσφορών της 14ης Διαπραγμάτευσης είναι η Δευτέρα 19-03-2018.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2018 09:26