Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2011 13:13

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 4. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 5. Νασιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 6. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 7. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 8. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 9. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 10. Κούστας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 11. Χήνος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 12. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 1. Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 3. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 4. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας
 5. Καρδάρα Ευσταθία, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 6. Καπράλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 7. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 8. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 9. Κολοβός Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 10. Κελεπούρης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 11. Λαλιώτης Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας
 12. Φαρμάκης Νεκτάριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή με τίτλο "Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας" συστάθηκε στην 14 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Απόφαση Νο 135) βάση του ΦΕΚ 1745 β'/03-08-11. Το Περιφερειακό Συμβούλιο:

  • Τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ, κεφ. Γ, υποτομείς α και β και κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010.
   • Την παροχή γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για όποια έργα και δραστηριότητες απαιτείται αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282, παρ. 1α του Ν. 3852/2010.
  • Από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 186, παρ ΙΙ κεφάλαιο ΣΤ του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αμέσως παραπάνω μεταβιβάζονται στην Επιτροπή αυτή, εξαιρούνται και παραμένουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι με τους αριθμούς 25, 29, 32 και 39.
 1. Ορίζει τη σύνθεση της επιτροπής, η οποία αποτελείται από 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο αντιπεριφερειάρχης. Από τα 12 μέλη της Επιτροπής, τα 7 προέρχονται από την πλειοψηφία και τα 5 από το σύνολο της μειοψηφίας. Ανάλογα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με αύξουσα σειρά αναπλήρωσης.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 10:49