Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ 2014-2020)

Επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις 2ης επικαιροποίησης ανάρτησης αποτελεσμάτων και 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η περίληψη της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017 του υπομέτρου 4.1: "Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις" και συγκεκριμένα για τις Δράσεις:

α) 4.1.1: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης", και

β) 4.1.3.: "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος".

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω Δράσεις πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Αναρτήθηκε στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η Απόφαση ένταξης του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση ένταξης, συνοδευόμενη από το παράρτημα (πίνακας) των εντασσόμενων πράξεων (δικαιούχων).

 

Περιλαμβάνει 1205 δικαιούχους συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 23.795.000 ευρώ.

 

Αναμένεται η πληρωμή της Α΄δόσης (70% της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης για κάθε δικαιούχο) στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.