Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας :: Υπηρεσία υποδοχής προτάσεων Η γνώμη σου - γνώση μας
υπηρεσία υποδοχής προτάσεων

Μια καλή γνώμη, που γίνεται δεκτή από όλους στην πολιτεία, γίνεται νόμος (Πλάτωνας)

έλλειψη σήμανσης, σωστής ασφαλτόστρωσης οδού

Θα ήθελα να επισημάνω το εξής πρόβλημα: κινούμενος κάποιος με όχημα στην Πατρών - Πύργου- Ολυμπίας, θέλει να μεταβεί στον άξονα Πύργου- Κυπαρρισίας. Η σήμανση δείχνει 2 εξόδους, εκ των...
Διαβάστε περισσόττερα

σήμανση- ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού

Θα ήθελα να επισημάνω το εξής πρόβλημα: κινούμενος κάποιος με όχημα στην Πατρών - Πύργου- Ολυμπίας, θέλει να μεταβεί στον άξονα Πύργου- Κυπαρρισίας. Η σήμανση δείχνει 2 εξόδους, εκ των...
Διαβάστε περισσόττερα