Τρίτη, 02 Ιούλιος 2013 11:33

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Τεμπών Νομού Λαρίσης

Ο Δήμος Τεμπών Νομού Λαρίσης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα εννιά ( 19 ) θέσεων προσωπικού με μετάταξη από Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, ΝΠΔΔ ή τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τεμπών, ταχυδρομική διεύθυνση: Μακρυχώρι Λάρισας, Τ.Κ.: 40006, τηλ. 2495350416.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2013 12:46

Σχετικά άρθρα (ανά ετικέτα)

επιστροφή στην κορυφή