Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2014 10:46

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δέκα έξι (16) θέσεων Επιθεωρητών -Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να στελεχωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2671/1998 (Α7289) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α72013), την παρ.1 του άρθρου 55 του ν. 4155/2013 (Α7120), την παρ. 13 του άρθρου 185 του ν.4070/2012 (Α'82), την παρ. 15 του άρθρου 10 του ν.2898/2001 (Α'71), την παρ.2β του άρθρου 10 του ν.2801/2000 (Α746), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.2738/1999 (Α7180), το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στην περιοχή του Παπάγου με δέκα έξι (16) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, προσκαλεί:

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2014 13:12

Σχετικά άρθρα (ανά ετικέτα)

επιστροφή στην κορυφή