Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2014 13:11

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων, μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, προκειμένου να καλυφθούν σαράντα (40) θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που διαλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2014 13:35

Σχετικά άρθρα (ανά ετικέτα)

επιστροφή στην κορυφή