Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 01 Δεκέμβριος 2016 08:44

Eπιβολή προστίμου στον Τσέτσο Δημήτριο του Παναγιώτη, ιδιοκτήτη της μονάδας υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, εκτός σχεδίου Καινουρίου Δ.Αγρινίου, Ν.Αιτωλ/νίας.