Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2017 11:41

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας λόγω μείωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας αποθήκευσης και συσκευασίας καπνού, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ στον Δ. Αγρινίου, ΔΕ Νεάπολης, θέση Ζαμπάντι, του Νομού Αιτωλ/νίας