Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 08 Νοέμβριος 2017 09:45

Χορήγηση άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης επέκτασης σε υφιστάμενη βιομηχανική μονάδα , ιδιοκτησίας ΕΛΣΑΠ Α.Ε. , στη θέση "Φοινικιά " Μεσολογγίου.