Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Δεκέμβριος 2017 09:17

Προσδιορισμός Π.Π.Δ., για το τμήμα “κατασκευής δομικών προϊόντων”, της μονάδας ιδιοκτησίας του κ. Μαυραειδή Γεώργιου, στη θέση «ΜΕΛΙΟΣ», αγροτικής περιοχής Κολιρίου του Δήμου Πύργου