Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 14:51

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, με παρασκευαστήριο ζωοτροφών και γεωτρήσεις», ιδιοκτησίας «PIGOFARM Α.Ε.», στη θέση «Μποστάνια» της ΤΚ Καλυβίων,

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, με παρασκευαστήριο ζωοτροφών και γεωτρήσεις», ιδιοκτησίας «PIGOFARMΑ.Ε.», στη θέση «Μποστάνια» της ΤΚ Καλυβίων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας