Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018 15:46

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 41,8 MW», ιδιοκτησίας «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», στη θέση «ΠΕΡΓΑΝΤΗ», Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας