Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2019 09:12

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 0,995 MW» ιδιοκτησίας της εταιρείας: «PHOTOENERGY», στη θέση «ΣΠΑΡΤΟΤΡΑΧΗ», ΤΚ Μολύκρειου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας