Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Απρίλιος 2019 14:34

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (500 kWel)», ιδιοκτησίας «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», ....

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (500 kWel)», ιδιοκτησίας «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», στη θέση  «Μεσοβούνια - Καλεσίνα», ΔΔ Σπάρτου, Δ. Αμφιλοχίας, Πε Αιτωλοακαρνανίας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1902048626)