Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 13:13

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγγειοβελτιωτικών έργων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων: α) «Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και β) «Εγγειοβελτιωτικά έργα Α' φάσης περιοχών Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας».