Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 13:25

Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 123301/17.2.2004 ΚΥΑ ΕΠΟ ως προς τον εργοταξιακό χώρο στη θέση ΠΡΟΒΟΔΟΣ Δήμου Αιγιαλείας για την εγκατάσταση κινητής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος

Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 123301/17.2.2004 ΚΥΑ ΕΠΟ ως προς τον εργοταξιακό χώρο στη θέση ΠΡΟΒΟΔΟΣ Δήμου Αιγιαλείας για την εγκατάσταση κινητής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος.