Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 16:27

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συντήρηση / Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Ξενοδοχειακών Μονάδων & Δικτύων Υποδομής στην περιοχή της Λίμνης Καϊάφα», ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ ΑΕ, ΔΚ Ζαχάρως, ΔΕ Ζαχάρως, Δ. Ζαχάρως, ΠΕ Ηλείας