Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Ιούλιος 2021 13:27

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2021 στην Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021: «Πρόσληψη προσωπικού (Τομεάρχες Δακοκτονίας) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2021».

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών δηλαδή από 22/7/2021 έως 02/08/2021, σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο της σχετικής ανακοίνωσης.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Ιούλιος 2021 15:36