Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019 11:03

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας Για την ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 – 2 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 11:00
επιστροφή στην κορυφή