Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 11:21

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας Για την ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 – 5 – 2019 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:08
επιστροφή στην κορυφή