Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2020 12:25

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση αδειών ΑΡΧΙΤEXNITH Ψυκτικού &του Πιστ/κού Κατηγ. ΙΙ & ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ Ψυκτ. & του Πιστ/κού Κατηγ. Ι θεωρητικού τύπου για την 22/6/20 & πρακτικού τυπου την 23/6/20

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2020 11:28
επιστροφή στην κορυφή