Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2015 15:36

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, και ώρα προσέλευσης 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:29