Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 09 Νοέμβριος 2015 15:38

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β΄ ΟΜ. , 1Η ΕΙΔ., για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:31