Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2015 14:25

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις Θεωρητικού & Πρακτικού τύπου για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 303/2008 ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ώρα προσέλευσης 11:00

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:28