Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2016 15:08

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου για την απόκτηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 303/2008, ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:42