Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2016 14:01

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ B΄ΟΜ., 1Η ΕΙΔ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-01-2016

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:41