Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2016 14:28

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β΄ ΟΜ., 2Η ΕΙΔ., για την ΤΡΙΤΗ, 02-02-2016

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:41