Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2016 14:30

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΤΗ, 26 – 01 – 2016 , και ώρα προσέλευσης 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:41