Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2016 16:25

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ A΄ ΟΜ., 2Η ΕΙΔ., για την ΤΡΙΤΗ, 09-02-2016

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:24