Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2016 14:18

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β΄ ΟΜ., 2Η ΕΙΔ., για την ΤΡΙΤΗ, 16 - 02 - 2016

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:25