Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2016 14:41

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β’ ΟΜ, 2Η ΕΙΔ. για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 – 02 – 2016-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:26