Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2016 15:15

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ A΄ΟΜ., 3Η ΕΙΔ., & Β΄ΟΜ., 3Η ΕΙΔ. για την ΤΡΙΤΗ, 23-02-2016

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 13:24