Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 08:31

Άδειες ΚΑΑ -ΚΗΦΗ -ΚΔΑΠ

Άδειες ΚΑΑ -ΚΗΦΗ -ΚΔΑΠ

Αίτηση/Δικαιολογητικά

 Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Παιδικής Εξοχής- Κατασκήνωσης

Λήψη

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής- Κατασκήνωσης

Λήψη

Έκδοση Άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης

Λήψη

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης

Λήψη

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Λήψη

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Λήψη

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Λήψη

Χορήγηση άδειας ίδρυσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

Λήψη

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

Λήψη

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 08:53
επιστροφή στην κορυφή