//
Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 10:23

Επαγγέλματα υγείας

Επάγγελμα

Αίτηση/Δικαιολογητικά

Πρακτική άσκηση βοηθών φαρμακείου

 Λήψη

Πρακτική άσκηση φοιτητών φαρμακευτικής

 Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Αισθητικού

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή/τριας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου

 Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος "Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου"

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή/τριας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/τριας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Μαιευτή/Μαίας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη/τριας

 Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Οπτικού - οπτομέτρη

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Ειδικού Προθετικών & Ορθωτικών Κατασκευών

 Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων

 Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή/τριας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Ψυχολόγου

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου

Λήψη

Άσκηση του Επαγγέλματος Φαρμακοποιού

Λήψη

Ύλη εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθών Φαρμακείου

Λήψη

   

Επικύρωση πρακτικής άσκησης φοιτητών φαρμακευτικής

 Λήψη

Παραπομπή Βοηθών Φαρμακείου σε εξετάσεις

 Λήψη

Παραπομπή Φαρμακοποιών σε εξετάσεις ΚΕΣΥ

 Λήψη

Πιστοποιητικό υγείας αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων

Λήψη

   
   
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021 09:45