Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 09 Αύγουστος 2018 11:14

Διακήρυξη εκσυγχρονισμός συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Αύγουστος 2018 12:55